Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Sconet (Y-tunnus: 2819228-6)
Juhontie 8 A 1
41160 Tikkakoski

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marko Isomäki
Puhelin +358 40 585 6873
Sähköposti helpdesk@sconet.org

REKISTERIN NIMI

Sconet:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut tai ostaa palveluita Sconet:lta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Sconetin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Yrityksen nimi ja y-tunnus
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Sconet:n käytössä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Sconetin ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Sconetin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sconetin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Sconetin salasanasuojatulla palvelimella.